Tomica ‘Flappy Bird’ tribute

Tomica ‘Flappy Bird’ :[|] độ bởi Chili Pepper Garage – Mitsubishi Delica

Dù gì đi chăng nữa thì ‘chú chim chỉ hót được một nốt’ của Nguyễn Hà Đông cũng đã được cả Thế giới chú ý, điều có thể nói hiếm người nào trong chúng ta làm được. Tui nghĩ, bà con mình nên đón nhận Flappy Bird trở về như một người hùng, đừng cứng lòng mà chê bai tị hiềm nữa.

flappy-bird-chilipeppergarage