Bản tin ‘bánh bao chiều’: Kẹt xe nhiều giờ do các đơn vị thiết giáp chen nhau đi đổ xăng hạ giá

Made with Repix (http://repix.it)